Сохранить в избранное

Экспресс-бюллетень законодательства Республики Беларусь за период с 13 по 19 июня 2024 г.

Решения Всебелорусского народного собрания.

Указы и распоряжения Президента Республики Беларусь

 

1/21421 (13.06.2024)

Аб афіцыйных геральдычных сімвалах Міністэрства прамысловасці. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 13 чэрвеня 2024 г. № 227

Дакументам засноўваюцца эмблема Міністэрства прамысловасці, флаг Міністэрства прамысловасці і нагрудны знак адзнакі Міністэрства прамысловасці «За ўклад у развіццё прамысловасці Рэспублікі Беларусь».

Паводле дакумента эмблема Міністэрства прамысловасці (эмблема) з’яўляецца атрыбутам і адметным знакам Міністэрства прамысловасці. Выява эмблемы размяшчаецца на флагу Міністэрства прамысловасці, афіцыйным сайце ў глабальнай камп’ютарнай сетцы Інтэрнэт, ганаровых граматах, граматах і падзяках Міністэрства прамысловасці. Выява эмблемы можа выкарыстоўвацца на бланках, памятных значках, друкаванай, рэкламнай, сувенірнай, інфармацыйнай, кіна-, відэа-, фота- і іншай прадукцыі, якая вырабляецца для патрэб Міністэрства прамысловасці, а таксама падчас правядзення прэзентацыйных, інфармацыйных, спартыўных і іншых мерапрыемстваў.

Нагрудным знакам адзнакі Міністэрства прамысловасці «За ўклад у развіццё прамысловасці Рэспублікі Беларусь» (нагрудны знак) узнагароджваюцца работнікі Міністэрства прамысловасці і арганізацый сістэмы Міністэрства прамысловасці, якія адпрацавалі ў іх, як правіла, не менш чым 10 гадоў, за ўзорнае выкананне службовых абавязкаў і паспяховае выкананне задач, што ўваходзяць у кампетэнцыю Міністэрства прамысловасці. Нагрудным знакам могуць узнагароджвацца іншыя асобы, якія актыўна супрацоўнічалі з Міністэрствам прамысловасці, унеслі значны ўклад і садзейнічалі рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі ў галіне прамысловасці. Нагрудны знак і пасведчанне да яго ўручаюцца Міністрам прамысловасці або яго намеснікамі ва ўрачыстай абстаноўцы. Нагрудны знак носіцца на правым баку грудзей грамадзянскага або форменнага адзення і размяшчаецца пасля ордэнаў і медалёў, а пры адсутнасці такіх узнагарод – на іх месцы. Асобы, узнагароджаныя нагрудным знакам, якія ўчынілі наўмыснае злачынства або дапусцілі грубыя дысцыплінарныя правіннасці, загадам Міністра прамысловасці пазбаўляюцца нагруднага знака. Паўторнае ўзнагароджанне нагрудным знакам не ажыццяўляецца. У выпадку страты нагруднага знака і (або) пасведчання да яго дублікаты не выдаюцца.

 

1/21422 (13.06.2024)

Аб афіцыйных геральдычных сімвалах Міністэрства сувязі і інфарматызацыі. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 13 чэрвеня 2024 г. № 228

Дакументам засноўваюцца эмблема Міністэрства сувязі і інфарматызацыі і флаг Міністэрства сувязі і інфарматызацыі, а таксама зацвярджаюцца Палажэнне аб эмблеме Міністэрства сувязі і інфарматызацыі, яе апісанне і выява і Палажэнне аб флагу Міністэрства сувязі і інфарматызацыі, яго апісанне і выява.

Паводле дакумента эмблема Міністэрства сувязі і інфарматызацыі (эмблема) з’яўляецца атрыбутам названага Міністэрства, яго адметным знакам. Выява эмблемы размяшчаецца на афіцыйным сайце Міністэрства сувязі і інфарматызацыі ў глабальнай камп’ютарнай сетцы Інтэрнэт, ганаровых граматах Міністэрства сувязі і інфарматызацыі, падзяках Міністра сувязі і інфарматызацыі. Выява эмблемы можа выкарыстоўвацца на друкаванай, сувенірнай, рэкламнай, інфармацыйнай, кіна-, відэа-, фота- і іншай прадукцыі, якая вырабляецца для патрэб Міністэрства сувязі і інфарматызацыі, транспартных сродках і іншай маёмасці Міністэрства сувязі і інфарматызацыі, арганізацый, якія складаюць яго сістэму. Дапускаецца ўзнаўленне выявы эмблемы ў каляровым, чорна-белым і аб’ёмным варыянтах.

Флаг Міністэрства сувязі і інфарматызацыі (флаг) з’яўляецца яго афіцыйным геральдычным сімвалам. Флаг можа размяшчацца на будынках Міністэрства сувязі і інфарматызацыі, арганізацый, якія складаюць яго сістэму, у службовых кабінетах Міністра сувязі і інфарматызацыі, яго намеснікаў, кіраўнікоў структурных падраздзяленняў цэнтральнага апарату Міністэрства сувязі і інфарматызацыі, арганізацый, якія складаюць яго сістэму, залах пасяджэнняў, а таксама ў іншых месцах, вызначаных Міністрам сувязі і інфарматызацыі. Выява флага можа выкарыстоўвацца на друкаванай, сувенірнай, рэкламнай, інфармацыйнай, кіна-, відэа-, фота- і іншай прадукцыі, якая вырабляецца для патрэб Міністэрства сувязі і інфарматызацыі, транспартных сродках і іншай маёмасці Міністэрства сувязі і інфарматызацыі, арганізацый, якія складаюць яго сістэму. Пры адначасовым размяшчэнні Дзяржаўнага флага Рэспублікі Беларусь і флага іх размяшчэнне вызначаецца ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 5 ліпеня 2004 г. № 301-З «О государственных символах Республики Беларусь».

 

1/21428 (17.06.2024)

Об изменении Указа Президента Республики Беларусь. Указ Президента Республики Беларусь от 14 июня 2024 г. № 234

Документом вносятся изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

Так, юридическое лицо не вправе выступать поручителем эмитента облигаций в случае, если:

  • степень риска наступления банкротства этого юридического лица, определенная на последний календарный день последнего месяца квартала, предшествующего кварталу, на который приходится дата подачи документов для осуществления государственной регистрации выпуска облигаций либо регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии облигаций в связи с заменой поручителя или предоставлением дополнительного обеспечения в виде поручительства (дополнительное поручительство), является высокой или критичной;
  • на дату подачи документов для осуществления государственной регистрации выпуска облигаций либо регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии облигаций в связи с заменой поручителя или предоставлением дополнительного поручительства, у юридического лица имеется задолженность по исполнительным документам в рамках исполнительного производства и (или) иным документам, являющимся основанием для списания денежных средств со счетов в бесспорном порядке;
  • юридическое лицо находится в процедурах, применяемых в ходе производства по делу о несостоятельности или банкротстве.

Для государственной регистрации выпуска облигаций юридическими лицами либо регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии таких облигаций в связи с заменой поручителя или предоставлением дополнительного поручительства, дополнительно к документам, предусмотренным законодательством, представляется произведенный на последний календарный день последнего месяца квартала, предшествующего кварталу, на который приходится дата подачи документов, расчет коэффициентов:

  • обеспеченности обязательств имуществом;
  • просроченных обязательств.

Юридическому лицу, обратившемуся за осуществлением государственной регистрации выпуска облигаций либо регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии облигаций в связи с заменой поручителя или предоставлением дополнительного поручительства, отказывается в государственной регистрации выпуска облигаций либо в регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии облигаций, при:

  • наличии у него и (или) у его поручителя (нового поручителя) высокой или критичной степени риска наступления банкротства, определенной на основании вышеуказанного расчета коэффициентов на последний календарный день последнего месяца квартала, предшествующего кварталу, на который приходится дата подачи документов;
  • наличии у него и (или) у его поручителя (нового поручителя) на дату подачи документов задолженности по исполнительным документам в рамках исполнительного производства и (или) иным документам, являющимся основанием для списания денежных средств со счетов в бесспорном порядке;
  • нахождении юридического лица и (или) его поручителя (нового поручителя) в процедурах, применяемых в ходе производства по делу о несостоятельности или банкротстве.

 

Нормативные правовые акты областных, Минского городского Советов депутатов, облисполкомов, Минского горисполкома

 

9/132016 (18.06.2024)

Об утверждении градостроительного проекта детального планирования. Решение Минского городского исполнительного комитета от 11 июня 2015 г. № 1594

 

9/132021 (19.06.2024)

Об индексе роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье». Решение Гродненского областного исполнительного комитета от 13 июня 2024 г. № 300

 

9/132022 (19.06.2024)

Об изменении организации дорожного движения в городе Минске. Решение Минского городского исполнительного комитета от 13 июня 2024 г. № 2373

 

 

(с) Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

При использовании материала ссылка на Национальный центр правовой информации Республики Беларусь обязательна!


Сохранить в избранное
Читайте также в разделе
Вам будет интересно
Защита от несанкционированного использования объектов, созданных искусственным интеллектом
Лосев Сергей Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент

Вопрос: 

Какие меры защиты может применить лицо, заказавшее создание объекта, подобного произведению, у владельца системы искусственного интеллекта, в случае последующего несанкционированного использования этого результата третьим лицом?

Читать подробнее
Календарь событий
до 26 июля 2024 г.
Общественное обсуждение
Проект Закона Республики Беларусь «О риэлтерской деятельности»
Подробнее
Видео
Здравствуйте, данный браузер не поддерживается нашей системой, для продолжения работы воспользуйтесь другим браузером.