• Главная
  • Постановление № 244 (Постановление Министерства образования Республики Беларусь ...
Обсудить
на форуме
Закладки

Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система ”ЭТАЛОН-ONLINE“, 21.10.2021
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

26 жніўня 2011 г. № 244

Аб устанаўленні ўзораў білета навучэнца і кніжкі паспяховасці навучэнца

На падставе артыкула 187 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі і падпункта 4.6 пункта 4 Палажэння аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 4 жніўня 2011 г. № 1049 «Об изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам образования», Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

1. Устанавіць:

1.1. узор бланка бiлета навучэнца згодна з дадаткам 1;

1.2. апiсанне бiлета навучэнца згодна з дадаткам 2;

1.3. узор бланка кнiжкi паспяховасці навучэнца згодна з дадаткам 3;

1.4. апiсанне кнiжкi паспяховасці навучэнца згодна з дадаткам 4.

2. Вызначыць, што:

2.1. бланк бiлета навучэнца вырабляецца на спецыяльнай паперы i адносiцца да бланкаў строгай справаздачнасцi;

2.2. запаўненне бланка бiлета навучэнца ажыццяўляецца ад рукi на беларускай або рускай мове ў адпаведнасцi з зацверджаным узорам.

На першай старонцы бланка бiлета навучэнца ў верхнiм левым вугле змяшчаецца штамп аддзялення ўстановы, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі (далей – установа адукацыі), адказнага за выдачу дакумента. Па цэнтры бланка бiлета навучэнца ўказваюцца прозвiшча, уласнае iмя, iмя па бацьку (калі такое маецца) навучэнца, найменне ўстановы адукацыі, подпiс кіраўніка ўстановы адукацыі і дата выдачы білета навучэнца. У нiжнiм левым вугле бланка бiлета навучэнца змяшчаецца фотаздымак навучэнца і ставіцца пячатка ўстановы адукацыі.

На другой старонцы бланка бiлета навучэнца ўказваецца тэрмiн дзеяння бiлета навучэнца з указаннем даты, па якую ён сапраўдны, завераны подпісам кіраўніка ўстановы адукацыі. Дзеянне дакумента пацвярджаецца ў пачатку кожнага навучальнага года;

2.3. бiлеты навучэнцаў падлягаюць рэгiстрацыi ў кнiзе рэгiстрацыi выдачы бiлетаў навучэнцаў установы адукацыі (аддзялення) з указаннем наступных дадзеных:

назвы спецыяльнасці (напрамку спецыяльнасці, спецыялізацыі);

нумара вучэбнай групы;

прозвiшча, уласнага iмя, iмя па бацьку (калі такое маецца) навучэнца;

серыі і нумара білета навучэнца;

даты выдачы білета навучэнца;

даты і нумара загада, згодна з якім навучэнец быў залічаны ва ўстанову адукацыі;

даты здачы бiлета навучэнца (указваецца пры адлічэнні навучэнца з установы адукацыі);

асабiстага подпiсу ўладальнiка бiлета навучэнца;

заўваг;

2.4. кніжка паспяховасці навучэнца (далей – кніжка паспяховасці) выдаецца навучэнцам на працягу першага семестра, але не пазней чым за месяц да пачатку першай экзаменацыйнай сесіі;

2.5. запаўненне бланка кнiжкi паспяховасці ажыццяўляецца ад рукi на беларускай або рускай мове ў адпаведнасцi з зацверджаным узорам.

На другой старонцы бланка кніжкі паспяховасці размяшчаецца фотаздымак навучэнца і ставіцца асабісты подпіс навучэнца.

На трэцяй старонцы бланка кніжкі паспяховасці ўказваецца найменне дзяржаўнага органа кіравання, у падпарадкаваннi якога знаходзiцца дзяржаўная ўстанова адукацыі; назва ўстановы адукацыі (для прыватнай установы адукацыі – толькi назва ўстановы адукацыі); прозвiшча, уласнае iмя, iмя па бацьку (калі такое маецца) навучэнца; назва спецыяльнасці (у адпаведнасці з вучэбным планам установы адукацыі па спецыяльнасці (напрамку спецыяльнасці) і спецыялізацыі; назва аддзялення ўстановы адукацыі; нумар і дата загада, згодна з якім навучэнец залічаны ва ўстанову адукацыі; подпіс кіраўніка ўстановы адукацыі; нумар кніжкі паспяховасці; дата яе выдачы.

Пры запаўненні старонак 4–43 бланка кніжкі паспяховасці ўказваецца навучальны год, курс і семестр, па выніках якога выстаўляюцца адзнакі; прозвішча, уласнае імя і імя па бацьку (калі такое маецца) навучэнца;

у графах «Назва вучэбнай дысцыпліны» і «Колькасць вучэбных гадзін» запісваюцца назвы вучэбных дысцыплін (раздзелаў вучэбных дысцыплін) і аб’ём вывучаных вучэбных гадзін па вучэбных дысцыплінах (раздзелах вучэбных дысцыплін) у адпаведнасці з вучэбным планам установы адукацыі па спецыяльнасці (напрамку спецыяльнасці) і спецыялізацыі;

у графе «Адзнака» запiсваюцца адзнакi ў балах згодна з 10-бальнай шкалой па вучэбных дысцыплiнах, курсавых праектах (курсавых работах), практыцы, дыпломным праекце (рабоце), дзяржаўным экзамене па спецыяльнасці (напрамку спецыяльнасці), дзяржаўных экзаменах па вучэбных дысцыплiнах – 10 (дзесяць), 9 (дзевяць), 8 (восем), 7 (сем), 6 (шэсць), 5 (пяць), 4 (чатыры); па лабараторных и практычных занятках – залiчана.

У кніжку паспяховасці ставяцца адзнакі па ўсіх вынесеных і не вынесеных на экзаменацыйную сесію вучэбных дысцыплінах. Адзнакі, атрыманыя навучэнцамі пры паўторнай здачы з мэтай павышэння адзнакі, ставяцца экзаменатарам на старонцы кніжкі паспяховасці, адпаведнай семестру праходжання дадзенай вучэбнай дысцыпліны ці раздзела вучэбнай дысцыпліны, шляхам паўторнага запісу назвы вучэбнай дысцыпліны на свабодным радку. Запоўненыя старонкі з адзнакамі за кожны семестр падпісваюцца куратарам вучэбнай групы, намеснікам кіраўніка ўстановы адукацыі па навучальнай рабоце і замацоўваюцца пячаткай установы адукацыі. Звесткі аб выніках паспяховасці навучэнцаў указваюцца на старонках бланка кніжкі паспяховасці: па курсавым праектаванні – 44 і 45; па практыцы – 46–49; па дыпломным праектаванні – 50 і 51; па дзяржаўным экзамене па спецыяльнасці (напрамку спецыяльнасці) – 52; па дзяржаўных экзаменах па вучэбных дысцыплінах – 53. На старонцы 54 бланка кніжкі паспяховасці змяшчаецца рашэнне дзяржаўнай кваліфікацыйнай камісіі аб прысваенні навучэнцу кваліфікацыі спецыяліста. Старонка 55 бланка кніжкі паспяховасці змяшчае кароткую інфармацыю для выкладчыкаў;

2.6. кнiжкi паспяховасці падлягаюць рэгiстрацыi ў кнiзе рэгiстрацыi выдачы кнiжак паспяховасці навучэнца ўстановы адукацыі (аддзялення) з указаннем наступных дадзеных:

прозвiшча, уласнага iмя, iмя па бацьку (калі такое маецца) навучэнца;

назвы аддзялення;

нумара кнiжкi паспяховасці;

даты залiчэння навучэнца ва ўстанову адукацыі;

даты выдачы кнiжкi паспяховасці;

асабiстага подпiсу ўладальнiка кнiжкi паспяховасці;

заўваг;

2.7. нумар кнiжкi паспяховасці павiнен супадаць з нумарам бiлета навучэнца;

2.8. падчысткі, памаркі і не абумоўленыя выпраўленні ў білеце навучэнца і кніжцы паспяховасці не дапускаюцца;

2.9. бiлеты навучэнцаў, кнiжкi паспяховасці, выдадзеныя да ўступлення ў сiлу дадзенай пастановы, абавязковай замене на бiлеты навучэнцаў i кнiжкi паспяховасці новага ўзору не падлягаюць;

2.10. установам адукацыі ў 2011/2012 навучальным годзе дазваляецца выкарыстоўваць пры выдачы бiлетаў навучэнцаў i кнiжак паспяховасці бланкi бiлетаў навучэнцаў i кнiжак паспяховасці, якiя ёсць у наяўнасцi.

3. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу пасля яе афіцыйнага апублікавання.

 

Міністр

С.А.Маскевіч

 


 

 

Дадатак 1

да пастановы
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь

26.08.2011 № 244

Узор бланка білета навучэнца

Рэспубліка Беларусь
______________________________________________


 Штамп              Білет навучэнца серыя             № 0000000
 аддзялення

 

Прозвішча ___________________________
Уласнае імя __________________________
Імя па бацьку (калі такое маецца)

 _______________________________________________
 Сапраўды з’яўляецца навучэнцам(кай)
 _______________________________________________
 _______________________________________________
 _______________________________________________

(назва ўстановы адукацыі)


 Фотакартка          Кіраўнік ________ _______________

___ _______________ 20__ г.

М.П.

 

 

Сапраўдны па __ _________________ 20__ г.

Кіраўнік

 

Сапраўдны па __ _________________ 20__ г.

Кіраўнік

 

Сапраўдны па __ _________________ 20__ г.

Кіраўнік

 

Сапраўдны па __ _________________ 20__ г.

Кіраўнік

 

Сапраўдны па __ _________________ 20__ г.

Кіраўнік

 

 

 

Дадатак 2

да пастановы
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь

26.08.2011 № 244

Апiсанне бiлета навучэнца

Білет навучэнца ўяўляе сабой кніжку з цвёрдай вокладкай памерам 90 х 70 мм. На вонкавым баку кніжкі выкананы цісненнем словы «Білет навучэнца». Колер вокладкі білета – чорны, колер надпісу – белы. На абодвух унутраных баках кніжкі на спецыяльнай паперы на беларускай мове размяшчаецца тэкст друкаваным спосабам у адпаведнасці з зацверджаным узорам.

 

 

Дадатак 3

да пастановы
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь

26.08.2011 № 244

Узор кніжкі паспяховасці навучэнца

КНІЖКА ПАСПЯХОВАСЦІ НАВУЧЭНЦА

 

 

 

Месца для
фотакарткі

 

Подпіс навучэнца ___________________ 

 

______________________________________________________________________________________
найменне дзяржаўнага органа кіравання

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
назва ўстановы адукацыі
 
КНІЖКА
паспяховасці навучэнца
______________________________________________________________________________________
прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца)
______________________________________________________________________________________

Спецыяльнасць (напрамак спецыяльнасці) __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Аддзяленне ______________________________________________________________
Залічаны загадам № _______ ад ___ __________________ 20__ г.

Пячатка
ўстановы адукацыі                                                            Кіраўнік ____________  ___________________

подпіс          ініцыялы, прозвішча


№ _______                                                           ___ __________________ 20__ г.                                       3

(дата выдачы кніжкі)

 

 

 

 

 

20__/20__ навучальны год

 

 

прозвішча, уласнае імя


Экзаменацыйныя адзнакі па вучэбных дысцыплінах, якія выносяцца на экзаменацыйную сесію

 

 


п/п

Назва вучэбнай дысцыпліны

Колькасць
вучэбных гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курс                                              семестр

 

 

і імя па бацьку (калі такое маецца)


Семестравыя адзнакі па вучэбных дысцыплінах, якія не выносяцца на экзаменацыйную сесію

 

 


п/п

Назва вучэбнай дысцыпліны

Колькасць
вучэбных гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


п/п

Назва вучэбнай дысцыпліны

Колькасць
вучэбных гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабараторныя і практычныя заняткі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


п/п

Назва вучэбнай дысцыпліны

Колькасць
вучэбных гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпіс куратара _______________________

 

 

М.П.  Подпіс намесніка кіраўніка па навучальнай рабоце _________________

 

 

 

 

 

Подпіс бацькоў ___________________                              ___ ______________ 20__ г.

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ навучальны год

 

 

прозвішча, уласнае імя


Экзаменацыйныя адзнакі па вучэбных дысцыплінах, якія выносяцца на экзаменацыйную сесію

 

 


п/п

Назва вучэбнай дысцыпліны

Колькасць
вучэбных гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курс                                              семестр

 

 

і імя па бацьку (калі такое маецца)


Семестравыя адзнакі па вучэбных дысцыплінах, якія не выносяцца на экзаменацыйную сесію

 

 


п/п

Назва вучэбнай дысцыпліны

Колькасць
вучэбных гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


п/п

Назва вучэбнай дысцыпліны

Колькасць
вучэбных гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабараторныя і практычныя заняткі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


п/п

Назва вучэбнай дысцыпліны

Колькасць
вучэбных гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпіс куратара _______________________

 

 

М.П.  Пераведзены на ____ курс (загад № ________ ад ___ ___________ 20__ г.)

 

 

Подпіс намесніка кіраўніка па навучальнай рабоце _________________

 

 

 

 

 

Подпіс бацькоў ___________________                      ___ ______________ 20__ г.

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ навучальны год

 

 

прозвішча, уласнае імя


Экзаменацыйныя адзнакі па вучэбных дысцыплінах, якія выносяцца на экзаменацыйную сесію

 

 


п/п

Назва вучэбнай дысцыпліны

Колькасць
вучэбных гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курс                                              семестр

 

 

і імя па бацьку (калі такое маецца)


Семестравыя адзнакі па вучэбных дысцыплінах, якія не выносяцца на экзаменацыйную сесію

 

 


п/п

Назва вучэбнай дысцыпліны

Колькасць
вучэбных гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


п/п

Назва вучэбнай дысцыпліны

Колькасць
вучэбных гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабараторныя і практычныя заняткі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


п/п

Назва вучэбнай дысцыпліны

Колькасць
вучэбных гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпіс куратара _______________________

 

 

М.П.  Подпіс намесніка кіраўніка па навучальнай рабоце _________________

 

 

 

 

 

Подпіс бацькоў ___________________                              ___ ______________ 20__ г.

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ навучальны год

 

 

прозвішча, уласнае імя


Экзаменацыйныя адзнакі па вучэбных дысцыплінах, якія выносяцца на экзаменацыйную сесію

 

 


п/п

Назва вучэбнай дысцыпліны

Колькасць
вучэбных гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курс                                              семестр

 

 

і імя па бацьку (калі такое маецца)


Семестравыя адзнакі па вучэбных дысцыплінах, якія не выносяцца на экзаменацыйную сесію

 

 


п/п

Назва вучэбнай дысцыпліны

Колькасць
вучэбных гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


п/п

Назва вучэбнай дысцыпліны

Колькасць
вучэбных гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабараторныя і практычныя заняткі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


п/п

Назва вучэбнай дысцыпліны

Колькасць
вучэбных гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпіс куратара _______________________

 

 

М.П.  Пераведзены на ____ курс (загад № ________ ад __ ___________ 20__ г.)

 

 

Подпіс намесніка кіраўніка па навучальнай рабоце _________________

 

 

 

 

 

Подпіс бацькоў ___________________                         ___ ______________ 20__ г.

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ навучальны год

 

 

прозвішча, уласнае імя


Экзаменацыйныя адзнакі па вучэбных дысцыплінах, якія выносяцца на экзаменацыйную сесію

 

 


п/п

Назва вучэбнай дысцыпліны

Колькасць
вучэбных гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курс                                              семестр

 

 

і імя па бацьку (калі такое маецца)


Семестравыя адзнакі па вучэбных дысцыплінах, якія не выносяцца на экзаменацыйную сесію

 

 


п/п

Назва вучэбнай дысцыпліны

Колькасць
вучэбных гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


п/п

Назва вучэбнай дысцыпліны

Колькасць
вучэбных гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабараторныя і практычныя заняткі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


п/п

Назва вучэбнай дысцыпліны

Колькасць
вучэбных гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпіс куратара _______________________

 

 

М.П.  Подпіс намесніка кіраўніка па навучальнай рабоце _________________

 

 

 

 

 

Подпіс бацькоў ___________________                              ___ ______________ 20__ г.

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ навучальны год

 

 

позвішча, уласнае імя


Экзаменацыйныя адзнакі па вучэбных дысцыплінах, якія выносяцца на экзаменацыйную сесію

 

 


п/п

Назва вучэбнай дысцыпліны

Колькасць
вучэбных гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курс                                              семестр

 

 

і імя па бацьку (калі такое маецца)


Семестравыя адзнакі па вучэбных дысцыплінах, якія не выносяцца на экзаменацыйную сесію

 

 


п/п

Назва вучэбнай дысцыпліны

Колькасць
вучэбных гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


п/п

Назва вучэбнай дысцыпліны

Колькасць
вучэбных гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабараторныя і практычныя заняткі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


п/п

Назва вучэбнай дысцыпліны

Колькасць
вучэбных гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка