• Главная
  • Постановление № 111 (Постановление Министерства образования Республики Беларусь ...
Обсудить
на форуме
Закладки

Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система ”ЭТАЛОН-ONLINE“, 21.10.2021
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

10 лістапада 2010 г. № 111

Аб устанаўленні ўзору заліковай кніжкі

На падставе артыкула 29 Закона Рэспублікі Беларусь ад 11 ліпеня 2007 года «О высшем образовании» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

1. Устанавіць:

1.1. узор бланка заліковай кніжкі згодна з дадаткам 1;

1.2. апісанне заліковай кніжкі згодна з дадаткам 2.

2. Вызначыць, што:

2.1. запаўненне бланка заліковай кніжкі ажыццяўляецца ад рукі на беларускай або рускай мове ў адпаведнасці з дадаткам 1, за выключэннем першай старонкі бланка.

Першая старонка бланка заліковай кніжкі выконваецца шляхам тэрмічнага пераносу папярэдне надрукаванай на прынтары інфармацыі ў люстэркавай выяве на спецыяльным пластыкавым пакрыцці з папяровай асновай (пасля тэрмічнага пераносу папяровая аснова выдаляецца), пры гэтым у верхнім левым вугле змяшчаецца выява таварнага знака (пры яго наяўнасці ў вышэйшай навучальнай установе), уверсе ўказваецца найменне дзяржаўнага органа, у падпарадкаванні якога знаходзіцца дзяржаўная вышэйшая навучальная ўстанова, найменне вышэйшай навучальнай установы, для прыватнай вышэйшай навучальнай установы – толькі найменне вышэйшай навучальнай установы, у ніжнім левым вугле змяшчаецца лічбавы фотаздымак студэнта;

у графе «Колькасць гадзін» па ўсіх вучэбных дысцыплінах, улічваючы курсавыя работы (праекты) і практыку, адзначаецца агульная колькасць гадзін згодна з вучэбным планам па спецыяльнасці;

у графе «Назва дысцыпліны» запісваюцца назвы вучэбных дысцыплін згодна з вучэбным планам па спецыяльнасці;

у графах «Адзнака: лічбаю (пропіссю)» і «Адзнака» па вучэбных дысцыплінах, курсавых работах (праектах), практыцы, дзяржаўных экзаменах згодна з 10-бальнай шкалой запісваюцца наступныя адзнакі: 10 (дзесяць), 9 (дзевяць), 8 (восем), 7 (сем), 6 (шэсць), 5 (пяць), 4 (чатыры), залічана; 10 (десять), 9 (девять), 8 (восемь), 7 (семь), 6 (шесть), 5 (пять), 4 (четыре), зачтено;

памылкі, дапушчаныя пры запаўненні заліковай кніжкі, павінны быць выпраўлены і завераны подпісамі асоб, якія іх выпраўлялі;

інфармацыя на ўнутраным баку вокладкі (левым) завяраецца подпісам адказнай асобы і пячаткай вышэйшай навучальнай установы (факультэта);

2.2. заліковыя кніжкі падлягаюць рэгістрацыі ў кнізе рэгістрацыі выдачы заліковых кніжак вышэйшай навучальнай установы (факультэта) з указаннем наступных дадзеных:

прозвішча, уласнага імя, імя па бацьку студэнта;

нумара заліковай кніжкі;

даты залічэння;

факультэта;

даты выдачы заліковай кніжкі;

асабістага подпісу ўладальніка заліковай кніжкі;

2.3. нумар заліковай кніжкі пры навучанні студэнта ў рамках адной вышэйшай навучальнай установы, уключаючы яго пераводы і ўзнаўленні, застаецца нязменным і павінен супадаць з нумарамі асабістай карткі і студэнцкага білета студэнта;

2.4. заліковыя кніжкі, выдадзеныя да ўступлення ў сілу дадзенай пастановы, абавязковай замене на заліковыя кніжкі новага ўзору не падлягаюць.

3. Дазволіць вышэйшым навучальным установам у 2011 годзе выкарыстоўваць пры выдачы заліковых кніжак бланкі заліковых кніжак, якія ёсць у наяўнасці.

4. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу пасля яе афіцыйнага апублікавання.

 

Міністр

А.М.Радзькоў

 


 

 

Дадатак 1

да пастановы
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь

10.11.2010 № 111

Узор бланка заліковай кніжкі

Унутраны бок вокладкі (левы) і старонка 1

 

Звесткi аб змене прозвішча,
пераводзе на iншы факультэт або спецыяльнасць (дата і нумар загада)
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 

Прарэктар

па вучэбнай рабоце ____________________________________

подпіс                   ініцыялы, прозвішча

пячатка ВНУ

 

Дэкан факультэта ______________________________________

подпіс                   ініцыялы, прозвішча

 


ЗАЛIКОВАЯ КНIЖКА №

Прозвiшча
Уласнае iмя
Імя па бацьку
 
Факультэт
 
 
Спецыяльнасць
 
 
Форма атрымання адукацыі
Дата залічэння
Дата выдачы
 
Асабісты подпіс студэнта

 

 

Старонкі 2 і 3

 

 

1 семестр 20__–20__ навучальнага года                                                                               ПЕРШЫ

ЭКЗАМЕНЫ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака:
лічбаю (пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дэкан

2

 

 

 

 

КУРС

прозвішча, ініцыялы студэнта

ЗАЛІКІ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

факультэта __________________________________________________

пячатка факультэта               подпіс      ініцыялы, прозвішча

3

 

 

Старонкі 4 і 5

 

 

 

2 семестр 20__–20__ навучальнага года                                                                                  ПЕРШЫ

ЭКЗАМЕНЫ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака:
лічбаю (пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студэнт _________________________________________

прозвішча, ініцыялы

Дэкан

4

 

 

 

 

КУРС

прозвішча, ініцыялы студэнта

ЗАЛІКІ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пераведзены на _______ курс

факультэта _______________________________________________________

пячатка факультэта             подпіс         ініцыялы, прозвішча

5

 

 

Старонкі 6 і 7

 

 

 

3 семестр 20__–20__ навучальнага года                                                                                      ДРУГІ

ЭКЗАМЕНЫ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака:
лічбаю (пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дэкан

6

 

 

 

 

КУРС

прозвішча, ініцыялы студэнта

ЗАЛІКІ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

факультэта _______________________________________________________

пячатка факультэта            подпіс        ініцыялы, прозвішча

7

 

 

Старонкі 8 і 9

 

 

 

4 семестр 20__–20__ навучальнага года                                                                                      ДРУГІ

ЭКЗАМЕНЫ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака:
лічбаю (пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студэнт _________________________________________

прозвішча, ініцыялы

Дэкан

8

 

 

 

 

КУРС

прозвішча, ініцыялы студэнта

ЗАЛІКІ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пераведзены на _______ курс

факультэта _______________________________________________________

пячатка факультэта             подпіс         ініцыялы, прозвішча

9

 

 

Старонкі 10 і 11

 

 

 

5 семестр 20__–20__ навучальнага года                                                                                      ТРЭЦІ

ЭКЗАМЕНЫ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака:
лічбаю (пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дэкан

10

 

 

 

 

КУРС

прозвішча, ініцыялы студэнта

ЗАЛІКІ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

факультэта _______________________________________________________

пячатка факультэта            подпіс        ініцыялы, прозвішча

11

 

 

Старонкі 12 і 13

 

 

 

6 семестр 20__–20__ навучальнага года                                                                                      ТРЭЦІ

ЭКЗАМЕНЫ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака:
лічбаю (пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студэнт _________________________________________

прозвішча, ініцыялы

Дэкан

12

 

 

 

 

КУРС

прозвішча, ініцыялы студэнта

ЗАЛІКІ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пераведзены на _______ курс

факультэта _______________________________________________________

пячатка факультэта             подпіс         ініцыялы, прозвішча

13

 

 

Старонкі 14 і 15

 

 

 

7 семестр 20__–20__ навучальнага года                                                                            ЧАЦВЁРТЫ

ЭКЗАМЕНЫ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака:
лічбаю (пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дэкан

14

 

 

 

 

КУРС

прозвішча, ініцыялы студэнта

ЗАЛІКІ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

факультэта _______________________________________________________

пячатка факультэта            подпіс        ініцыялы, прозвішча

15

 

 

Старонкі 16 і 17

 

 

 

8 семестр 20__–20__ навучальнага года                                                                            ЧАЦВЁРТЫ

ЭКЗАМЕНЫ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака:
лічбаю (пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студэнт _________________________________________

прозвішча, ініцыялы

Дэкан

16

 

 

 

 

КУРС

прозвішча, ініцыялы студэнта

ЗАЛІКІ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пераведзены на _______ курс

факультэта _______________________________________________________

пячатка факультэта             подпіс         ініцыялы, прозвішча

17

 

 

Старонкі 18 і 19

 

 

 

9 семестр 20__–20__ навучальнага года                                                                                     ПЯТЫ

ЭКЗАМЕНЫ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака:
лічбаю (пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дэкан

18

 

 

 

 

КУРС

прозвішча, ініцыялы студэнта

ЗАЛІКІ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

факультэта _______________________________________________________

пячатка факультэта            подпіс        ініцыялы, прозвішча

19

 

 

Старонкі 20 і 21

 

 

 

10 семестр 20__–20__ навучальнага года                                                                                    ПЯТЫ

ЭКЗАМЕНЫ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака:
лічбаю (пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студэнт _________________________________________

прозвішча, ініцыялы

Дэкан

20

 

 

 

 

КУРС

прозвішча, ініцыялы студэнта

ЗАЛІКІ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пераведзены на _______ курс

факультэта _______________________________________________________

пячатка факультэта             подпіс         ініцыялы, прозвішча

21

 

 

Старонкі 22 і 23

 

 

ЭКЗАМЕНЫ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака:
лічбаю (пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дэкан

22

 

 

 

 

 

прозвішча, ініцыялы студэнта

ЗАЛІКІ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

факультэта _______________________________________________________

пячатка факультэта            подпіс        ініцыялы, прозвішча

23

 

 

Старонкі 24 і 25

 

 

ЭКЗАМЕНЫ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака:
лічбаю (пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дэкан

24

 

 

 

 

 

прозвішча, ініцыялы студэнта

ЗАЛІКІ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

факультэта _______________________________________________________

пячатка факультэта            подпіс        ініцыялы, прозвішча

25

 

 

Старонкі 26 і 27

 

 

ЭКЗАМЕНЫ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака:
лічбаю (пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дэкан

26

 

 

 

 

 

прозвішча, ініцыялы студэнта

ЗАЛІКІ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

факультэта _______________________________________________________

пячатка факультэта            подпіс        ініцыялы, прозвішча

27

 

 

Старонкі 28 і 29

 

 

КУРСАВЫЯ


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака:
лічбаю (пропіссю)

Дата абароны

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дэкан

28

 

 

 

 

 

прозвішча, ініцыялы студэнта

РАБОТЫ (ПРАЕКТЫ)


п/п

Назва дысцыпліны

Коль-касць гадзін

Адзнака:
лічбаю (пропіссю)

Дата абароны

Прозвішча выкладчыка

Подпіс выкладчыка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

факультэта _______________________________________________________

пячатка факультэта            подпіс        ініцыялы, прозвішча

29

 

 

Старонкі 30 і 31

 

 

 

ПРАКТЫКА


п/п

Назва практыкі

Курс/семестр

Месца практыкі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дэкан

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прозвішча, ініцыялы студэнта

 

 

Працягласць практыкі

Коль-касць гадзін

Адзнака:
лічбаю (пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка – кіраўніка практыкі

Подпіс выкладчыка – кіраўніка практыкі

 

 

ад (дата)

да (дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

факультэта ____________________________________________________

 

 

пячатка факультэта            подпіс        ініцыялы, прозвішча

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старонкі 32 і 33

 

 

 

ПРАКТЫКА


п/п

Назва практыкі

Курс/семестр

Месца практыкі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дэкан

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прозвішча, ініцыялы студэнта

 

 

Працягласць практыкі

Коль-касць гадзін

Адзнака:
лічбаю (пропіссю)

Дата здачы

Прозвішча выкладчыка – кіраўніка практыкі

Подпіс выкладчыка – кіраўніка практыкі

 

 

ад (дата)

да (дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

факультэта __________________________________________________

 

 

пячатка факультэта            подпіс        ініцыялы, прозвішча

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старонкі 34 і 35

 

 

 

ДЗЯРЖАЎНЫЯ


п/п

Назва дысцыпліны

Дата здачы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дэкан

34

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНЫ

прозвішча, ініцыялы студэнта

Адзнака:
лічбаю (пропіссю)

Подпісы членаў дзяржаўнай
экзаменацыйнай камісіі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

факультэта __________________________________________________

пячатка факультэта         подпіс      ініцыялы, прозвішча

35

 

 

Старонкі 36 і 37

 

 

  

 

 

ДЫПЛОМНАЯ РАБОТА

Тэма дыпломнай работы (праекта)

 

 

 

 

 

 

Прозвішча кіраўніка

 

Адзнака загадчыка кафедры аб допуску студэнта да абароны дыпломнай работы (праекта)

 

36

 

 

 

 

 

прозвішча, ініцыялы студэнта

(ПРАЕКТ)

 

Дата абароны дыпломнай работы (праекта)

 

Адзнака дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпісы членаў дзяржаўнай

 

экзаменацыйнай камісіі

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

Старонкі 38 і 39

 

 

 

Пастанова дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі

 

 

 

 

 

 

Старшыня

 

 

Подпісы

 

 

 

 

Члены

 

 

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

выдадзены: дыплом

 

 

ад

 

20__ г.

серыя

 

нумар

 

дата выдачы

 

Дэкан факультэта

 

 

Накіраваны на работу

подпіс        ініцыялы, прозвішча

 

 

 

 

 

Дэкан факультэта

 

 

подпіс     ініцыялы, прозвішча

39

 

 

Старонка 40 і ўнутраны бок вокладкі (правы)

 

 

 

 

 

1. Нумар заліковай кніжкі пры навучанні студэнта ў межах адной вышэйшай навучальнай установы, уключаючы яго пераводы і ўзнаўленні, застаецца нязменным і павінен супадаць з нумарамі асабістай карткі і студэнцкага білета студэнта.
2. Дапускаецца ўносіць інфармацыю ў заліковую кніжку на беларускай або рускай мовах.
3. Памылкі, дапушчаныя пры запаўненні заліковай кніжкі, павінны быць выпраўлены і завераны подпісамі асоб, якія іх выпраўлялі.
4. Інфармацыя на ўнутраным баку вокладкі (левым) завяраецца подпісам адказнай асобы і пячаткай вышэйшай навучальнай установы (факультэта).
5. Па ўсіх вучэбных дысцыплінах, улічваючы курсавыя работы (праекты) і практыку, адзначаецца агульная колькасць гадзін згодна з вучэбным планам.
6. Залікі, курсавыя работы (праекты) прымаюцца па меры іх выканання з указаннем фактычнай даты здачы заліку, курсавой работы (праекта) кожным студэнтам.

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Па вучэбных дысцыплінах, курсавых работах (праектах), практыцы, дзяржаўных экзаменах згодна з 10-бальнай шкалой запісваюцца наступныя адзнакі: 10 (дзесяць), 9 (дзевяць), 8 (восем), 7 (сем), 6 (шэсць), 5 (пяць), 4 (чатыры), залічана; 10 (десять), 9 (девять), 8 (восемь), 7 (семь), 6 (шесть), 5 (пять), 4 (четыре), зачтено.
8. Адзнака па практыцы ўлічваецца пры падвядзенні вынікаў бягучай атэстацыі. Калі залік па практыцы праводзіцца пасля выдання загада аб прызначэнні студэнту стыпендыі, то атрыманая адзнака ўлічваецца ў выніках наступнай сесіі.
9. Перавод студэнта на наступны курс праводзіцца распараджэннем дэкана факультэта пасля таго, як ім здадзены ўсе прадугледжаныя вучэбным планам па спецыяльнасці ў мінулым навучальным годзе залікі, экзамены, курсавыя работы (праекты), практыкі.
10. Студэнт дапускаецца да здачы дзяржаўных экзаменаў і (або) абароны дыпломнай работы (праекта) пасля таго, як ім здадзены ўсе прадугледжаныя вучэбным планам па спецыяльнасці залікі, экзамены, курсавыя работы (праекты), практыкі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 2

да пастановы
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь

10.11.2010 № 111

Апісанне заліковай кніжкі

Заліковая кніжка ўяўляе сабой кніжку памерам 290 x 100 мм з мяккай вокладкай. На ўнутраны бок вокладкі наклеена папера, на якой чорным колерам нанесены формы і тэкст у адпаведнасці з зацверджаным узорам. Мяккая вокладка бланка заліковай кніжкі замацоўваецца ніткамі наскрозь (прастрочваецца па ўсёй даўжыні спінкі) з 10 лістамі паперы памерам 290 x 100 мм, на якіх чорным колерам нанесены формы і тэкст у адпаведнасці з зацверджаным узорам. Вонкавы бок вокладкі гатовага вырабу пакрываецца пераплётнай тканінай сіняга колеру (бумвініл, ледарын, калянкор і пад.) з надпісам пасярэдзіне белым колерам або цісненнем фольгай (серабром, золатам) слоў «ЗАЛІКОВАЯ КНІЖКА».

Пожалуйста, поверните свое устройство в горизонтальное положение.
Заказать
звонок