Закладки

Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система ”ЭТАЛОН-ONLINE“, 28.09.2023
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

ДЗЕЯННЕ І ПРЫМЯНЕННЕ КРЫМІНАЛЬНАГА ЗАКОНУ Ў ЧАСЕ ЯК АСПЕКТЫ ЯГО ТЭМПАРАЛЬНАГА ФУНКЦЫЯНАВАННЯ

ACTION AND APPLICATION OF CRIMINAL LAW IN TIME AS ASPECTS OF ITS OPERATION IN TIME

СЯРГЕЙЧЫК А.М.,

ад’юнкт навукова-педагагічнага факультэта

Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь

 

Праведзены аналіз дактрынальных паняццяў «дзеянне крымінальнага закону ў часе», «прымяненне крымінальнага закону», «перыяд, на працягу якога можа быць прыменены крымінальны закон». Абгрунтоўваецца тэзіс аб тэмпаральнай нятоеснасці

....

Документ показан в сокращенном (демонстрационном) режиме

Текст документа доступен только пользователям ЭТАЛОН-ONLINE

Здравствуйте, данный браузер не поддерживается нашей системой, для продолжения работы воспользуйтесь другим браузером.