Закладки

Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система ”ЭТАЛОН-ONLINE“, 28.09.2023
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

ДЗЕЯННЕ КРЫМІНАЛЬНАГА ЗАКОНА Ў ЧАСЕ: АГУЛЬНЫ АГЛЯД

СЯРГЕЙЧЫК А.М.,

ад’юнкт навукова-педагагічнага факультэта
Акадэміі МУС Рэспублікі Беларусь

 

Праведзены аналіз асноўных пытанняў дзеяння крымiнальнага закона ў часе з пункту гледжання айчыннага і замежнага заканадаўства і дасягненняў крымінальна-прававой дактрыны.

 

The article deals with the main issues of the criminal law operation in time both in terms of domestic and foreign legislation and from the point of view of the achievements of the criminal law doctrine.

 

Законы дзейнічаюць па агульным правіле: з моманту ўступлення ў сілу і да моманту страты імі сілы. У

....

Документ показан в сокращенном (демонстрационном) режиме

Текст документа доступен только пользователям ЭТАЛОН-ONLINE

Здравствуйте, данный браузер не поддерживается нашей системой, для продолжения работы воспользуйтесь другим браузером.